Chính sách cookie

Mục tiêu của trang web eubetcasino.top là cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng công nghệ cookie. Chính sách cookie này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cookie của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo cách được quy định trong chính sách này.

1. Định nghĩa cookie

Cookie là tệp nhỏ chứa chuỗi ký tự và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc trên bộ nhớ của thiết bị di động thông qua trình duyệt web khi bạn truy cập vào trang web. Cookie cho phép trang web nhận diện và theo dõi người dùng khi họ di chuyển trên trang web và tùy chỉnh trang web dựa trên những thông tin đó.

Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng:

  • Cookie bắt buộc: Cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các tính năng cơ bản cho người dùng.
  • Cookie phân tích: Cookie này giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web, từ đó chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của họ. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích bên thứ ba để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web.
  • Cookie tiếp thị: Cookie này được sử dụng để theo dõi hoạt động tiếp thị trên trang web và cung cấp cho người dùng quảng cáo có liên quan và có ý nghĩa hơn.

2. Quyền điều khiển cookie của bạn

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh thiết lập trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối việc sử dụng cookie hoặc chỉ định khi nào cookie được gửi đi. Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và một số tính năng có thể không hoạt động chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa cookie đã lưu trữ trên máy tính của mình thông qua thiết lập trình duyệt của mình. Việc xóa cookie cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và có thể dẫn đến mất một số thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi.