Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web eubetcasino.top. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được liệt kê dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web eubetcasino.top.

Trang web eubetcasino.top cung cấp cho bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ và nội dung có sẵn trên trang web này theo điều khoản và điều kiện được nêu rõ dưới đây. Các dịch vụ và nội dung này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin, hình ảnh, đa phương tiện, công cụ tìm kiếm, và tính năng khác.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả của tất cả các nội dung trên trang web eubetcasino.top thuộc về chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, sử dụng lại, thay đổi hoặc công bố bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bạn được phép in và tải xuống các bản sao của nội dung từ trang web này cho sử dụng cá nhân, không thương mại, miễn là bạn tuân thủ tất cả các quy định và hạn chế được quy định trong điều khoản và điều kiện này.

2. Trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web eubetcasino.top, bạn phải tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp và quy định liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại đến trang web, các người dùng khác hoặc các bên thứ ba.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật thông tin đăng nhập và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động hoặc hành vi sử dụng trang web eubetcasino.top bằng tài khoản của mình.

3. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  • Thông tin thu thập và sử dụng
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu thông tin từ trang web eubetcasino.top. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web.

  • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin
  • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản cá nhân của bạn trên trang web eubetcasino.top. Nếu bạn muốn yêu cầu sao chép hoặc xóa hoàn toàn thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.